תנאי השימוש באתר

כללי

 1. האתר מופעל ע"י גב' ענבל בלייברג, ע.מ. 040094658 (להלן "בעלת האתר").
 2. באתר מוצעים למכירה מוצרי נייר מאוירים ומעוצבים כגון פוסטרים ענקיים לצביעה.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.
 7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
 8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמש/ת כי לא תהיה לו/ה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 14. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים/מה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
  • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
  • הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעלת האתר.

הזמנה

 1. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא/היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
 2. במידה שהנך תושב/ת ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק/ה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או טלפונית ישירות לבעלת האתר.
 4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט הטכני באשר לצבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
 5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 6. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למשתמש/ת.
 7. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
 8. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע"מ ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
 9. התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות PayPal (בהתאם למדיניות השימוש של PayPal) ;או
  • באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר דרך האתר וכן טלפונית ישירות עם בעלת האתר או מי מטעמה.
 10. במקרה של תשלום טלפוני יובהר כי בעלת האתר לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
 11. במקרה של תשלום שלא דרך האתר, באמצעים כגון צ'ק, העברה בנקאית, העברה באפליקציה (ביט או פפר) יש ליצור קשר עם בעלת האתר על מנת לבדוק היתכנות אופן תשלום זה.
 12. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 13. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח/ה.
 14. זמן הטיפול בהזמנת מוצר מהחנות המקוונת הינו 3 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. 
 15. במקרים של התאמה אישית של המוצר לבקשת הלקוח הכוללים עיצוב גרפי, יתכן שזמן הטיפול והאספקה יהיה ממושך יותר.
 16. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה באמצעות דואר ישראל יתכן שזמן הטיפול והאספקה יהיה ממושך יותר.
 17. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול והאספקה יהיה ממושך יותר.

אספקה ומשלוח

 1. אספקת המוצר בישראל תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתר:
  • באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש; או
  • משלוח באמצעות שליח של חברת שליחויות בתוספת תשלום עבור שירות זה; או
  • משלוח באמצעות דואר שליחים של חברת דואר ישראל בתוספת תשלום עבור שירות זה.
 2. מסירת פרטי הלקוח/ה בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את ביצוע השלמת ההזמנה.
 3. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה.
 4. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור/י פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב/י בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 5. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין/י את שם החברה ליד שם המזמין/י.
 6. אספקת מוצר ללקוח באמצעות משלוח תהיה אפשרית אך ורק אם ישוב המגורים שלו נכלל ברשימת היישובים אליהם מגיעה חברת השליחויות המספקת את שירותיה לבעלת האתר ו/או ברשימת היישובים אליהם מגיע דואר שליחים של דואר ישראל.
 7. המוצרים ישלחו באמצעות חברת שליחויות המספקת את שירותיה לבעלת האתר, בהתאם לרשימת היישובים שאליהם מגיעה חברת השליחויות. במידה והמשלוח האמור מיועד להגיע ליישוב שאינו נכלל ברשימה זו, המוצרים ישלחו באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל, בהתאם לתנאי השירות שלו.
 8. זמני האספקה תלויים בשיטת המשלוח המתאימה ליעד המבוקש.
 9. משלוח באמצעות שליח כאמור בסעיף 31.2 לעיל יבוצע תוך 1-4 ימי עסקים מסיום הטיפול בהזמנה.
 10. מוצרים שישלחו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם למדיניות דואר ישראל, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר/ה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות דואר ישראל.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול רכישה טרם קבלת המוצר ע"י הלקוח

 1. ניתן לבטל רכישה בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובתנאי שטרם נשלחה ללקוח/ה, ללא חיוב בדמי ביטול.
 2. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם המוצר נשלח ובין אם לאו) יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 3. במקרה וההזמנה כבר נשלחה ללקוח/ה לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר לבעל האתר תחול על הלקוח/ה.
 4. הודעה על ביטול הרכישה מצד הלקוח/ה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
 5. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

החזרת מוצר פגום

 1. החזרת מוצר עקב פגם תותר בתוך 48 שעות ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה, בתנאים הבאים:
  • הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  • המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית;
  • הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש בו.
 2. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

החזרה שלא בשל פגם במוצר

 1. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 7 ימי עסקים ממועד האספקה, בתנאים הבאים:
  • המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש;
  • הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
 2. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 3. בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪ כדמי ביטול, לפי הנמוך מביניהם.
 4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר מוטלת על הלקוח/ה.
 5. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיף 47 לעיל, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 6. הזכות לביטול העסקה ולהחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

מקרים בהם לא תתאפשר החזרת מוצר

 1. בכל מקרה לא תותר החזרת מוצר שהוכן על פי הזמנה אישית בהתאם לבקשת הלקוח, כגון עיצוב גרפי ו/או הוספת כותרת למוצר.

אחריות

 1. המוצרים הנמכרים ע"י בעלת האתר הינם יצירות מקוריות שעוצבו ע"י בעלת האתר.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
 3. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה.
 4. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
 5. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
 6. בעלת האתר אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.
 7. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה.
 8. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח/ה.

שיפוי

 1. המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש/ת ת/ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה כאמור לעיל, מיד עם הידרשו/ה לכך בכתב ע"י בעלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של בעלת האתר תשמש כראייה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של בעלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

פרטיות ושמירת סודיות

 1. בעלת האתר עושה מאמץ רב על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש").
 2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר מחדש את הדפדפן שלו/ה כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies  שנשלחים אליו/ה.
 3. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש/ת לבין בעלת האתר.
 4. בעלת האתר עושה מאמץ רב לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.
 5. בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לבעלת האתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה בעלת האתר רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של בעלת האתר. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של בעלת האתר ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.

קניין רוחני

 1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר, המוצרים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים והקבצים המוצעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
 3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 4. חל איסור על צילום, העתקה, שכפול, ציור, שרטוט או תיאור חזותי של המוצרים המופיעים באתר. חל איסור על עשיית יצירה נגזרת או יצירה חדשה שיש בה העתקה חלקית. חל איסור על עשיית עותק המוצרים המופיעים באתר או חלק מהם. חל איסור פרסום ושיווק או העמדה לרשות הציבור. חל איסור לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי דיגיטלי, אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק מהמוצרים המופיעים באתר. חל איסור על שימוש מסחרי או אחר, מכל סוג שהוא בחומר הכלול במוצרים המופיעים באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מן היוצרים. המפר אזהרה זו, בכל דרך שהיא, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק להגנת זכויות יוצרים.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".
 2. אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב/י אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.